Solutions That Meet
Your Needs!

Grundläggande uppgifter
Reklamationstyp
Försändelsens uppgifter
Motivering till reklamation *
Försändelsens innehåll
Filer som ska läggas till

Reklamationer skickas omedelbart vidare till transportören som utfört transporten.
Transportören har 14 dagar på sig att behandla reklamationen - tidsfristen räknas från det ögonblick då alla nödvändiga dokument mottagits.
OBS! Att lämna in en reklamation befriar dig inte från skyldigheten att betala fakturan.
Fält markerade med * är obligatoriska.