Express Transport Solutions
That Saves Your Time and Money!

Dedikerad expresstransport till B2B:

Expresstransport är en tjänst som är tillägnad kunder som på kortast möjliga tid vill leverera varor till en viss plats i Europa. Det är en door-to-door transitering, det vill säga, det går direkt från lastningsplatsen till adressaten - utan onödiga uppehåll.

Tidskritisk transport för B2B-kunder

Expresstransport är dedikerad till alla, till vilka leveranstiden i leveranskedjan spelar en nyckelroll.


Automatisering av processer mellan leverantörer

Vår plattform låter dig planera leveranstider, vilket gör distributionsprocessen mer pålitlig.


Kortare leveranstider

Dedikerad expresstransporttjänst optimerar leveranstiden.


Lägre transportpris

Tack vare en effektiv användning av lastutrymme minskar vi transportpris.


Lastningsoptimering

Systemet beräknar automatiskt utrymme som behövs för att ordna varor i fordonet.


Snabba beställningar online

Automatisering av beställningar från kundpanelen.


Transport upp till 8 Europapallar

Vi levererar både småsändningar och storsakliga varor.


OCS -försäkring upp till 1 miljon euro

Vi tillhandahåller speditörsansvarsförsäkring.

Order dedicated express transport
for your business needs

ORDER